Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

Weboldalunk a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az új adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

Megértettem és elfogadom

Népi Művészetek Háza 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.

Telefon: 49-411-686

E-mail: matyofolk@gmail.com

Magunkról

A Matyó Népművészeti Egyesület elsőként alakult meg Mezőkövesden a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek közül. A helyi hagyományőrző amatőr művészeti csoportok vezetői és legaktívabb tagjai alapították 1991. február 15-én.
A kezdeményezés pozitív visszhangra talált mind a település lakosai, mind a városi önkormányzat tagjai körében. Az egyesület megválasztott vezetősége a kezdetekkor tapasztalt bizalmat igyekezett minőségi munkával viszonozni, s ezáltal ma már a dél-borsodi régióban jelentős kulturális szervezetként tartják számon. Tevékenységének hatása - rendezvények, bemutatók, vendégszereplések által - sok esetben az ország határain kívül is érezhető.
A több mint 100 tagot számláló egyesület önként vállalt feladatait három fő téma körre csoportosíthatjuk.

I. NÉPTÁNC:

A Matyó Népművészeti Egyesület 1991-ben, a megalakuláskor a Matyó Néptáncegyüttes és a városban működő többi hagyományőrző amatőr csoport fenntartására, működtetésére vállalkozott. A kezdeti, elsősorban anyagi természetű nehézségeket követően az elmúlt évek alatt e közösségek stabilizálódtak, működésük folyamatos, sőt repertoárjuk kibővült és a csoportokban aktívan tevékenykedők száma is jelentősen megemelkedett. Jelenleg a több mint fel évszázados múlttal rendelkező Matyó Néptáncegyüttes mellett ellátjuk a Rezeda Gyermek Néptáncegyüttes szakmai irányítását, programjainak szervezést, működési körülményeinek megteremtését. Az együtt munkálkodás során több száz fiatal és felnőtt kerül közel Matyóföld és más magyar tájegységek zenei és táncos hagyományaihoz, szokásvilágához. A rendszeres próbák, edzőtáborok, fellépések közösségformáló erők, ezért a táncosok szívesen töltik együtt szabadidejüket is. Nyitottak a népművészet egyéb ágainak (pl. kézműves mesterségek) megismerésére, elsajátítására.
Csoportjaink rendszeresen fellépnek városi ünnepségek, helyi és nemzetközi jelentőségű rendezvények, mezőkövesdi és más hazai néptáncfesztiválok programjában. A Matyó Néptáncegyüttes 2-3 külföldi turnén is részt vesz évente, melyek nagyszerű alkalmak városunk és hazánk kulturális értékeinek bemutatására.

Felhasználói képek / 01_01.jpg

 

II. KÉZMŰVESSÉG:


A Matyó Népművészeti Egyesület Kézműves köre 1999-ben alakult meg. Életre hívását helyi népi iparművészek kezdeményezték. Közös hazai és nemzetközi kiállítások, mesterség-bemutatók, népi iparművészeti pályázatokon való együttes szereplés fémjelzik sikeres tevékenységüket.
A Kézműves kör tagjainak szakmai irányításával kerül sor minden év júliusának második telében a kézműves tábor megrendezésére Mezőkövesden. E táborban mezőkövesdi és környékbeli gyerekek sajátítják el különböző mesterségek alapjait. Nem maradhat ki soha a tábor programjából a szövés, fonás, batikolás, gyertyamártás. kerámia-, játék- és mézeskalács készítés, de fontos szerepet kap a tájegységet leginkább jellemző hímzés tanítása is. Az egész napos foglalkozások zömmel a város régi városmagjának középpontjában található Táncpajtában zajlanak. A résztvevők szívesen pillantanak be az épület környezetében lévő alkotóműhelyekbe, népi iparművészek munkájába. Kézműveseink irányításával folyik a 180 órás akkreditált Népi játszóházvezetői tanfolyam is.
Az egyesületben folyó kézműves alkotó tevékenység szélesítése, kiteljesedése a Népi Művészetek Háza átadását követően vált valóra.

Felhasználói képek / 01_03.jpg Felhasználói képek / 01_04.jpg Felhasználói képek / 01_05.jpg

III. RENDEZVÉNYEK

Kulturális, ezen belül elsősorban népművészeti témájú rendezvényeket az Egyesület megalakulása óta rendszeresen szervez. Programjaink helyszíne a "Hadas" városrészben, a Kisjankó Bori emlékházzal szemben 1998-ban épült Táncpajta. A népi építészeti sajátosságokkal rendelkező védett településrész az alkotóházakkal, és maga a Táncpajta is kínálta a lehetőséget, és ösztönzően hatott arra, hogy néptáncbemutatók, táncházak, népzenei koncertek, kamara kiállítások, játszóházak, kézműves táborok tegyék tartalmasabbá az egyesületben folyó munkát.
Ez a létesítmény és a szomszédságában lévő Népi Művészetek Háza civil szervezetünk által működtetett közművelődési intézmény komplexummá vált.
Az egyesület hagyományos rendezvényei pl.: a Matyó lakodalmas és a Matyóföldi Folklórfesztivál, a mezőkövesdi népi iparművészek tárlata.
2002-ben a NIT-tel közösen első alkalommal kerül meghirdetésre a "Százrózsás" Hímzéspályázat, melynek zsűrizett anyagából három évente nyílik kiállítás a Matyó Múzeumban.

Felhasználói képek / 01_02.jpg

A MATYÓ NÉMŰVÉSZETI EGYESÜLET ELNÖKSÉGE:

Elnök:
Berecz Lászlóné Zsuzsa (művelődés-szervező, könyvtáros, népi kismesterség
szakoktató)

Az elnökség tagjai:
Kissné Pető Anna (mézeskalács készítő, szakoktató)
Lévay Andrea (koreográfus, néptáncos művészeti vezető)
Vargáné Pap Edina (tánc- és drámapedagógus, népdal énekes)
Zeleiné Pap Bernadett (művelődés-szervező, hímző népi iparművész, csipke készítő)